Daya Bay Reactor Neutrino Experiment Sandbox > TestTopic7 Daya Bay webs:
Public | 中文 | Internal | Help

Log In or Register
Những cách tính cầu bạch thủ chuẩn xác nhất hiện nay 

Cầu lô đề miền bắc tính theo phương pháp soi cầu lô chạy trong 5 ngày là cách tính cầu lô theo tuần, áp dụng tuần nào đánh riêng tuần đó, tuần trước đó sẽ tác động và không ảnh hưởng nhiều với độ chính xác cao, dễ áp dụng và không phải tính toán nhiều.

Từ lâu các bạn đã biết, xổ số 3 miền xsmb thu 6 hang tuan External link mark chạy vòng theo tuần, chỉ chạy trong 1 tuần hết tuần lại bắt đầu với 1 vòng mới. Vì vậy các tuần không ảnh hưởng tới nhau quá nhiều. Vì vậy với phương pháp này thường sẽ để nghỉ thứ 2 và thứ 3 và dựa vào 2 ngày này để tìm quy luật riêng và chỉ tập trung đánh trong 5 ngày cuối tuần.Revision: r1 - 2019-04-04 - 10:36:46 - KebuKebu

Powered by the TWiki collaboration platform Copyright © by the contributing authors, 2007-2019.
Ideas, requests, problems regarding Daya Bay? Send feedback